Når Google bremser (eller: Jeg vil ha Android Market nå)

Telefonen tok kvelden. Jeg valgte å hoppe fra en IT-gigant til en annen. Og opplever at bremsene er på hos både Apple og Google. Jeg har lenge vært en relativt fornøyd bruker av Apples Iphone 3GS. Men bare relativt. Apple låser en til det djevelske redskapet Itunes. Man kan ikke koble telefonen til mer ennFortsett å les «Når Google bremser (eller: Jeg vil ha Android Market nå)»